Solnedgang | Rudkøbing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejebetingelser

 

1.    Bevar det lejede som dit eget. Alt skal afleveres i samme stand som det er modtaget. Såfremt uheld sker, er lejer erstatningspligtig efter en faglig vurdering. Almindelig oprydning og rengøring er lejerens forpligtigelse og skal være foretaget ved aflevering af huset. Rengøring kan bestilles hos udlejer samtidig med lejers bekræftelse. Prisen for rengøring er kr. 500,00

2.    Stole og borde skal anbringes på samme måde, som ved modtagelsen. Affald smides i skraldespand ved gavl (mærket med nr. 44) den anden må ikke benyttes da det er naboens. Skraldespanden tømmes tirsdag i lige uger.

3.    Lejemålet er incl. køkken, service, glas og porcelæn og bestik samt andet køkkengrej. Det påhviler lejer at gøre opmærksom på, hvad der måtte være beskadiget under lejemålet. Eventuelle mangler skal erstattes.

4.    Hovednøgle bedes returneret til udlejer samtidig med fraflytning. Nøglen afleveres hos genbo Ramsherred 47, evt. i brevsprække, hvis ingen hjemme.

5.    Normalt lejemål er med ankomst lørdag kl. 15.00 og afrejse efterflg. lørdag kl. 10.00 med mindre andet er aftalt.

6.    Husk at slukke lys, elektriske apparater m.v. og husk at låse dørene.

7.    Evt. mangler ved huset skal meddeles ved aflevering af nøgler.

8.    Medbring selv sengelinned, dyner og puder findes på adressen.

9.    Prisen er incl. forbrug. Vi henstiller derfor til lejer om at anvende el, vand og varme med omtanke, således at prisen kan holdes nede.

10.  Der må max. overnatte 6 personer i huset, der må ikke medbringes husdyr.

11.  Det er lejers ansvar, at der i lejeperioden opretholdes ro og orden i huset og på husets areal, også af hensyn til naboerne.

12. RYGNING ER IKKE TILLADT.

 

Ved bekræftelse af lejeaftale bekræftes samtidig ovenstående reglement.

 

 

 

 

Ramsherred.dk © 2009

www.ramsherred.dk